என்

கேள்விகள் தொடர்கின்றன.

என்

கேள்விகள் தொடர்கின்றன.

சிறுவனாயிருந்த போது

கடவுள் எப்படியிருபாரென்று?

இளைஞனாயிருந்த போது

கடவுள் தண்டித்துவிடுவாரோயென்று?

கணவனாயிருந்தபோது

கடவுள் காப்பாற்றுரா என்று?

தகப்பனாயிருந்த போது

கடவுள் உதவிசெய்வாரா என்று?

தோழனானபோது

கடவுள் இருந்துவிட்டால் …….என்று?

தோழரேயானபோது

கடவுள் பொய்தானோ என்று?

என்

கேள்விகள் தொடர்கின்றன.

கடவுளை விலக்கிய போது

தோழர் சொல்வது உண்மையாயென்று?

கடவுளை மறந்த போது

தோழர் உண்மையானவரா என்று?

கடவுளை எதிர்த்தபோது

தோழர் புரட்சியிலிருப்பாரா என்று?

கடவுளை பொய்யேயென்றபோது

தோழர் புரட்சிக்குப்பின்னும் உண்மையாயிருப்பாராஎன்று?

என்

கேள்விகள் தொடர்கின்றன.

கடவுள் மெய்யென்றிருந்தபோது

செத்தபின்னான சொர்க்கம் உறுதியாயென்று?

தோழர் மெய்யென்றானபோது

புரட்சிக்குப்பின்னான சொர்க்கம் நிலைக்குமாயென்று?

……………………………

கலை.

5 thoughts on “என் கேள்விகள் தொடர்கின்றன…

    1. அருன் மொழி வர்மன் அவர்களே, தங்களது கவிதையை நேரடியாக நீங்களே பதிவிடமுடியாது. மறுமொழியாகத்தான் பதிவிடமுடியும். ஆனால் தாங்கள் எங்களுடைய மின்னஞ்சலுக்கு அதனை அனுப்பிவைத்தால் நாங்கள் பதிவிடுவோம்.
      மின்னஞ்சல். paraiyoasai@gmail.com

  1. அருன் மொழி வர்மன் அவர்களே, தங்களது கவிதையை நேரடியாக நீங்களே பதிவிடமுடியாது. மறுமொழியாகத்தான் பதிவிடமுடியும். ஆனால் தாங்கள் எங்களுடைய மின்னஞ்சலுக்கு அதனை அனுப்பிவைத்தால் நாங்கள் பதிவிடுவோம்.
    மின்னஞ்சல். paraiyoasai@gmail.com

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s