இஸ்லாம் வழங்கும் பெண்ணுரிமையின் அவலம்.


பெண்

பிறந்தது முதல் திருமணம் வரை தந்தை மற்றும் சகோதரர்களின் ஆதிக்கத்தில் வாழ்கிறாள்.

திருமணத்திற்குபின் அவள் கணவன் மற்றும் மாமனார் மாமியார் ஆதிக்கத்தில் வாழ்கிறாள்.

பிள்ளையைப் பெற்ற பிறகு அவள் தன்பிள்ளையின் ஆதிக்கத்தில் வாழ்கிறாள்.

என்றுமே அவள் தனக்காக தனது ஆதிக்கத்தில்கூட வாழ்ந்ததில்லை.

இதோ ஒரு தொடக்கம்…

 

Advertisements